Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

 

Projekty zrealizowane w 2023 r.

W 2023 Nadleśnictwo Podanin realizauje następujące przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków zewnętrznych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1. Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin w sprzęt interaktywny i multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
W Nadleśnictwie Podanin głównym elementem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa jest Ośrodek Edukacji Leśnej. W jego skład wchodzi szereg tematycznych ścieżek edukacyjnych, Amfiteatr, Labirynt Wiedzy Przyrodniczej (www.labiryntwiedzy.pl) oraz Arboretum (www.arboretumwpodaninie.pl/).
Aby urozmaicić ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia, zakupiliśmy monitor interaktywny, mównicę konferencyjną oraz przenośny zestaw nagłaśniający. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy jakości oferty edukacyjnej, umożliwi prowadzenie interaktywnych zajęć w terenie, a także wpłynie na zwiększenie atrakcyjności programu dydaktycznego. Efektem ekologicznym projektu
jest podnoszenie świadomości społecznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych na temat ekologii i ochrony środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (
https://www.wfosgw.poznan.pl).

2. Wsparcie rozwoju infrastruktury terenowej Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin.
W celu wzbogacenia programu dydaktycznego oraz wzmocnienia kapitału społecznego u jak największej liczby dzieci zakupiliśmy 18 tablic dydaktycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci drewnianych ławek, stołu, kostek wiedzy, karmników oraz rzeźbionych tropów. Zakupione w ramach projektu tablice edukacyjne posłużą do realizacji zajęć w innowacyjnej formie – nocnych wykładów i poznawania lasu. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej dzieci i młodzieży na temat ekologii i ochrony środowiska oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w jak największej licznie szkół i ośrodków edukacyjnych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (https://www.wfosgw.poznan.pl).

3. Wsparcie  rozwoju infrastruktury terenowej Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin
W 2023 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono 7 tablic edukacyjnych, które pozwolą podczas zajęć dydaktycznych przedstawić zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, opartej na zasadach ekologicznych, która jest podstawowym elementem ochrony klimatu i środowiska. Odwiedzający poznają różne formy ochrony przyrody realizowanej w lasach gospodarczych jak i w parkach narodowych czy rezerwatach, których celem jest ochrona bioróżnorodności oraz świadczenia ekosystemowe. Podczas licznych spotkań z naszymi pracownikami poznają biologię i etologię najważniejszych zwierząt występujących w naszych lasach. Usłyszą o potrzebie przywracania owadów (głównie zapylających) oraz w praktyce będą mogli zobaczyć jak się to robi. Odwiedzający dowiedzą się o ochronie wód gruntowych i powierzchniowych, której celem jest adaptacja lasów do postępujących zmian klimatu. W ramach dotacji na terenie Arboretum założono 500 m2 wieloletnich łąk kwiatowych oraz zakupiono nowoczesną, interaktywną stacje meteorologiczną, która pozwoli prezentować dane pogodowe z Nadleśnictwa na stronie internetowej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (https://www.wfosgw.poznan.pl).

4. Konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”. Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin.
Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolno żyjących (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2023 roku w konkursie wzięło udział 12 szkół i 507 uczniów, którzy zebrali ponad 29 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2022R.

W 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały realizowane następujące
przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych tj. WFOŚiGW w Poznaniu:

1. XI edycja konkursu „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”.
Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli z terenu
Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie.
Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt
wolnożyjących (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody
dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane kwotą 20 250 zł przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(https://www.wfosgw.poznan.pl). W 2022 roku w konkursie wzięło udział 647 uczniów z 14
szkół, którzy zebrali niespełna 29 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie
kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu
dydaktycznego w szkołach.

2. Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa
Podanin poprzez budowę pierwszego odcinka trasy edukacyjnej do nocnych zajęć w
leśnictwach Karczewnik i Oleśniczka
W Nadleśnictwie Podanin od lat funkcjonuje Ośrodek Edukacji Leśnej. W jego skład wchodzi
szereg tematycznych ścieżek edukacyjnych, Amfiteatr, Labirynt Wiedzy Przyrodniczej
(www.labiryntwiedzy.pl) oraz Arboretum (www.arboretumwpodaninie.pl/). Aby urozmaicić
ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia, przygotowaliśmy w tym roku pierwszy
etap ścieżki edukacyjnej do nocnych zajęć w ramach ogólnopolskiego programu „Zanocuj w
lesie”. Zakupiona infrastruktura w postaci kręgu ogniskowego, koszy na śmieci, tablic
edukacyjnych, 3 ławek, 2 ławostołów oraz stojaka na rowery została rozlokowana na terenie
dwóch leśnictw Karczewnik i Oleśniczka w okolicach miasta Chodzież. Dzięki temu
odwiedzający nasze lasy będą mogli lepiej zrozumieć najważniejsze cele prowadzonej przez
leśników ochrony przyrody. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości
społeczeństwa na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
kwotą 20 250 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu (https://www.wfosgw.poznan.pl).

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2021R.

W 2021 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin były realizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

Konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”.

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane kwotą 24 000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2021 roku w konkursie wzięło udział 619 uczniów z 14 szkół, którzy zebrali ponad 25 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin poprzez wyposażenie Arboretum Nadleśnictwa Podanin.

W Nadleśnictwie Podanin głównym elementem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa jest Ośrodek Edukacji Leśnej. W jego skład wchodzi szereg tematycznych ścieżek edukacyjnych, Amfiteatr, Labirynt Wiedzy Przyrodniczej (www.labiryntwiedzy.pl) oraz Arboretum (www.arboretumwpodaninie.pl/). Aby urozmaicić ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia, zakupiliśmy kolekcję sześciu uli figuralnych, stację meteorologiczną, ławki oraz kosze na śmieci. Zakupione przedmioty zostały wkomponowana w specjalnie zaprojektowane kolekcje roślin, rozmieszczone na obszarze Arboretum, w którym znajduje się kilkanaście tysięcy roślin, w tym kilkadziesiąt gatunków objętych różnymi formami ochrony. Zakupiona infrastruktura pomoże lepiej zrozumieć najważniejsze cele prowadzonej przez leśników ochrony przyrody. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane kwotą 33 200 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych społeczeństwa w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin.

Powiększająca się co roku liczba osób odwiedzających nasz Ośrodek Edukacji Leśnej utrwala nas w przekonaniu, że poszerzanie oferty edukacyjnej jest właściwym działaniem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiliśmy urozmaicić ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia poprzez zakup pomocy dydaktycznych takich jak: domki dla owadów, imitację mrowiska oraz kretowiska, ul edukacyjny, pociąg - ławeczki oraz quiz i terenowe gry edukacyjne. Dzięki temu zagadnienia z zakresu ekologii będzie można poznawać poprzez zabawę, prace manualne oraz zajęcia w plenerze: spacery i wycieczki. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl) kwotą 22 050 zł.

„Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+ (https://wrpo.wielkopolskie.pl/).

Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2020R.

W 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin były realizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

Konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”. Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (m.in. jelenie, daniele, sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2020 roku w konkursie wzięło udział 15 szkół i 447 uczniów, którzy zebrali ponad 34 tony kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

Doposażenie Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej Nadleśnictwa Podanin w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych społeczeństwa. Jednym z głównych elementów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin jest Ośrodek Edukacji Leśnej. W jego skład wchodzi między innymi Labirynt Wiedzy Przyrodniczej (www.labiryntwiedzy.pl). Aby poszerzyć ofertę edukacyjną i uatrakcyjnić realizowane zajęcia zakupiono pomoce dydaktyczne: mega puzle, pluszowe ptaki, skrzynię i skrzynki drewniane, grę edukacyjną i rollery. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin w System Oznaczania i Informacji. W ramach działania Nadleśnictwo zakupi 990 tabliczek opisujących rośliny w Arboretum. Tabliczki będą zawierały takie informacje jak: nazwa gatunkowa w języku polskim i łacińskim, krótką charakterystykę roślin oraz QR kod przekierowujący w dedykowanej aplikacji do zdjęć z różnych pór roku oraz wielu informacji encyklopedycznych. Powstanie dzięki temu system oznaczeń i informacji o roślinach występujących na terenie Arboretum. Efektem ekologicznym projektu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Ze względu na pandemię wirusa Sars-Cov-2, przedsięwzięcie zostanie zakończone w marcu br. Przedsięwzięcie zostało objęte dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie Leśnictwa Drążki. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży oraz Urzędu Gminy Budzyń, w ramach działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wybudowany turystyczny szlak rowerowy ma długość ok 3,6 km i przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 1488, pomiędzy miejscowościami Budzyń i Dziewoklucz. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo przedsięwzięcie pozwala zaspokoić potrzeby realizacji aktywnego wypoczynku na obszarze leśnym i wzmocnić kapitał społeczny wśród osób korzystających. Jednocześnie ukierunkowanie ruchu turystycznego na ten fragment lasu, pozwala chronić cenne przyrodniczo tereny w innych częściach Nadleśnictwa.

„Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+ (https://wrpo.wielkopolskie.pl/).

Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2019R.

W 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierały kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (m.in. jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2019 roku w konkursie wzięło udział 12 szkół i 499 uczniów, którzy zebrali ponad 23 tony kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+ (https://wrpo.wielkopolskie.pl/).

Celem projektu jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2018R.

W 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl). W 2018 roku w konkursie uczestniczyło 776 uczniów z 13 szkół kótrzy łacznie zebrałi 55 ton kasztonów i żołędzi, w tym 482 uczniów, zebrało co najmniej 20 kg nasion. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Doposażenie labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa w sprzęt audiowizualny". Celem projektu jest propagowanie wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród osób uczestniczących w zorganizowanych zajęciach edukacyjnych. Przedsięwzięcie polegało na wyposażeniu istniejącego obiektu w sprzęt audiowizualny, w tym między innymi 2 telewizory LED, przenośny komputer oraz system nagłośnienia i mikrofony. Zakup w/w elementów jest niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przez pracowników Nadleśnictwa dla zorganizowanych grup. Przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesienia profesjonalizmu w przekazie informacji.  Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

„Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym do edukacji ekologicznej społeczeństwa na terenie Leśnictwa Lipiny wchodzącego w skład Nadleśnictwa Podanin”. Celem projektu jest propagowanie wiedzy przyrodniczo-leśnej wśród lokalnej społeczności oraz polepszanie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, przyrodnikami oraz Nadleśnictwem Podanin. Wpłynie pozytywnie na stosunek osób korzystających z powstałej infrastruktury do ochrony przyrody i gospodarki leśnej. W ramach przedsięwzięcia powstała wiata edukacyjna wyposażona w elementy edukacyjno-turystyczne. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl)

„Rozbudowa ścieżek do edukacji ekologicznej społeczeństwa”. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie społeczeństwa z informacjami dotyczącymi ochrony przyrody. W ramach projektu powstała ścieżka dydaktyczna zlokalizowana przy miejscach postoju pojazdów na terenach leśnych Nadleśnictwa. Składa się z 24 tablic zawierających informacje kształtujące nawyki kultury ekologicznej. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

Na terenie Nadleśnictwa Podanin realizowane są jednocześnie dwa projekty dotyczące wspólnego przedsięwzięcia tzw. „Arboretum przy Nadleśnictwie Podanin”:

1. „Ochrona gatunków rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl).

2. „Ochrona ptaków oraz rzadkich, zagrożonych i ginących roślin naszej strefy klimatycznej poprzez założenie kolekcji gatunków i zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania turystycznego w Nadleśnictwie Podanin – etap II” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach osi 4, WRPO 2014+.

Celem projektów jest utrzymanie bioróżnorodności w północnej Wielkopolsce poprzez odbudowę populacji zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków flory i fauny. Zadanie polega na założeniu kolekcji gatunków zagrożonych, rzadkich i chronionych drzew, krzewów oraz bylin na terenie Nadleśnictwa Podanin. Będzie swoistą bazą genetyczną zagrożonych i zanikających rodzimych gatunków miejscowej strefy klimatycznej, która będzie mogła posłużyć w przyszłości do zbioru nasion i zrzezów. Przyczyni się również do budowania w społeczeństwie świadomości o roli zbiorowisk roślinnych w ochronie rzadkich i zagrożonych gatunków z jednoczesnym uświadamianiem znaczenia roślin w wielu dziedzinach życia jak: gospodarka, medycyna itp. Powstałe nasadzenia będą promowały wiedzę o znaczeniu roślin w środowisku a także zobrazują praktyczne możliwości zagospodarowania krajobrazu za ich pomocą. Obiekt ma służyć kierowaniu ruchu turystycznego i zmniejszyć presję społeczną na zagrożone gatunki roślin i ptaków żyjących na terenie Nadleśnictwa Podanin oraz terenach przyległych.

„Pilotażowy program ograniczania występowania i naturalnego rozprzestrzeniania się czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) – inwazyjnego gatunku – na terenach leśnych Nadleśnictwa Podanin” Czeremcha amerykańska to gatunek inwazyjny powodujący negatywne zmiany w ekosystemie leśnym. Nadleśnictwo Podanin w latach 2017 - 2018  zrealizowało projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (http://www.wfosgw.poznan.pl), w ramach którego wykonano szereg działań zwalczających ten gatunek na powierzchni 76,45 ha. Zastosowano metodę łączoną - niskie cięcie i oprysk herbicydem. Do odnowienia podokapowego wykorzystano 102,9 tys. sadzonek (klon jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, buk zwyczajny, grab pospolity i inne) pochodzące m.in. ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Podanin. Niektóre fragmenty drzewostanu zabezpieczono przed zwierzyną ogrodzeniem o łącznej długości 3 459 mb.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2017R.

W 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2017 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i 465 uczniów, którzy zebrali niespełna 21 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" . Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 13 tablic dydaktycznych. Na 13 tablicach dydaktycznych (po jednej przy każdej leśniczówce) zostały zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Całość uzupełniona jest przez mapę terenów leśnych z zaznaczonymi między innymi: drogami, miejscowościami, siedzibami leśnictw oraz miejscami o tradycyjnych (ludowych)nazwach.

„Budowa labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin".

Cele realizacji przedsięwzięcia:

 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Kształtowanie postawy przyjaciela lasu
 • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody
 • Nauka praktycznych działań z zakresu ochrony przyrody
 • Propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych

Labirynt wiedzy przyrodniczej zlokalizowany został przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin na istniejącej ścieżce dydaktycznej obrazującej pracę leśnika (w załączeniu przykładowa wizualizacja). Są w nim zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej oraz różnorodności zbiorowisk roślinnych i ich mieszkańców występujących na terenie naszego Nadleśnictwa. W sposób innowacyjny (przy pomocy zdjęcia panoramicznego) przedstawione zostały wiadomości o zróżnicowaniu form geomorfologicznych naszego regionu.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 R.

W 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2016 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i ponad 350 uczniów, którzy zebrali niespełna 40 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin". Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 8 tablic dydaktycznych. Zamieszczone na nich treści informują o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru w lesie.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015 R.

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki). Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2015 w konkursie wzięło udział 8 szkół i ponad 300 uczniów. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" – celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin poprzez doposażenie czterech punktów dydaktycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa. Zakres prac obejmował:

 • budowa ścieżki dydaktycznej (około 100mb dł. x 1,6 m szer. x 0,10 m gr.) przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin w starodrzewiu lipowym oraz wyposażenie jej w 4 tablice edukacyjne przedstawiające pracę leśnika w czterech porach roku oraz 1 tablicę mówiącą o projekcie,
 • ustawienie 5 tablic edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin opisujących: martwe drewno, ptaki, typy budek lęgowych, zwierzęta, mrówki oraz 1 tablicy przedstawiającej mapę Nadleśnictwa z zaznaczonymi punktami dydaktycznymi oraz walorami przyrodniczymi,
 • ustawienie przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin urządzenia edukacyjnego przedstawiającego tropy i sylwetki zwierząt, drewnianych ławek w formie „amfiteatru" oraz budowa miejsca na ognisko,
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Budzyń: ustawieniu 3 tablic edukacyjnych (ptaki, rośliny, zwierzęta) oraz stojaka na rowery;
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Piłka i Jaktorówko: ustawieniu kosza na śmieci (2 sztuki), stojaka na rowery
  (2 sztuki), budowie miejsca na ognisko (2 sztuki) oraz budowie zadaszenia na drewno (2 sztuki).

Powstała infrastruktura została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

„Przebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 1 położonej w leśnictwach: Jaktorówko, Lipiny i Margonin" – w ramach realizacji zadania przebudowano 9,68 km drogi przeciwpożarowej o nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami i zjazdami. Celem przedsięwzięcia było wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym jakimi są pożary lasów poprzez przebudowę drogi leśnej. Inwestycję dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 226 odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014 R.

W 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Studźce – Margonin” - w ramach realizacji projektu powstała utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 2 km i szerokości 1,6 m. Przy ścieżce zlokalizowano wiatę przystankową wyposażoną w niezbędna infrastrukturę oraz tablice edukacyjne. Celem realizacji zadania była: rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

„Szlakiem ukrytych skarbów” – w ramach realizowanego projektu na terenie Nadleśnictwa Podanin wybudowane zostały 4 wiaty przystankowe w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Celem realizacji zadania była rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt zostanie sfinansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci".

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakończyło realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa dwóch wiat do edukacji leśnej społeczeństwa w leśnictwach: Jaktorówko i Piłka"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych regionu. W ramach projektu wybudowano dwie wiaty do edukacji leśnej społeczeństwa, wokół których usytuowano tablice edukacyjne. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.

FUNDUSZE ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakupiło samochód rozpoznawczo - ratowniczy lekki wraz z wyposażeniem. Pojazd ten jest integralną częścią punktu alarmowo – dyspozycyjnego działającego w Nadleśnictwie Podanin. Służy on do prewencyjnych patroli oraz do lokalizacji pożarów na terenach leśnych. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.