Wydawca treści Wydawca treści

UWAGA! ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU „ZANOCUJ W LESIE”

Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Dyrektora Generalnego Lasów

Państwowych z dnia 9 czerwca 2022 r., obowiązuje już NOWY Regulamin, który

dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych na obszarach objętych Programem.

 

U progu wakacji, Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin podjął decyzję o umożliwieniu korzystania z takiego sprzętu turystycznego. Decyzja jest poprzedzona wynikami obserwacji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasów. Statystyki prowadzone w odniesieniu do terenów, gdzie w ubiegłym roku pilotażowo dopuszczono używanie atestowanych kuchenek gazowych, nie wykazały negatywnego wypływu programu „Zanocuj w lesie” na liczbę oraz lokalizację pożarów. Zmiana jest również zgodna potrzebami użytkowników Programu, dla których możliwość podgrzania posiłku jest ważna.

W punkcie 17. naszego nowego Regulaminu jest jednak małe - bardzo ważne
 „ale”...

Koniecznie przeczytaj te warunki, aby nie stworzyć zagrożenia pożarowego i aby wszyscy czuli się w lesie bezpiecznie.

Program "Zanocuj w lesie" - Nadleśnictwo Podanin - Lasy Państwowe

 

Miłego i bezpiecznego nocowanka, z pełnym brzuchem!


„Zanocuj w lesie” Szwajcarii Chodzieskiej

Nadleśnictwo Podanin wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1500 ha, w którym miłośnicy przyrody będą mogli już od 1 maja 2021 r. spędzić noc w lesie – bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, (z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego).

Nadleśnictwo Podanin przystąpiło do programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych, celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym, wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [materiały do pobrania]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy są one zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  Leśnictwo Oleśniczka, oddział 53 -c (tzw. „Papiernia”). Miejsce obłożone kamieniami, nie jest zaopatrywane w drewno do palenia ogniska – drewno własne,
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
 5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu, który oznakowany jest w terenie (przy drogach i szlakach w rejonie wykonywanych prac), za pomocą żółtych tablic ostrzegawczych z podaną przyczyną i okresem obowiązywania zakazu.
 6. czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaku pieszo-rowerowego
  „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych (od 01 października do 31 stycznia każdego roku), które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Terminy polowań zbiorowych, planowanych na obszarze:

           Koła Łowieckiego „Ostoja” Chodzież - obwód nr 53  (tel. 533 999 067)

           Koła Łowieckiego „Daniel” Podanin   - obwód nr 56  (tel. 601 657 654)

są aktualizowane i podawane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież.

UWAGA: Nocując w lesie musisz się liczyć możliwością spotkania myśliwego wykonującego polowanie indywidualne w ciągu całego roku. Polowanie zazwyczaj odbywa się wieczorem, rano lub w nocy. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa, warto zgłosić swój pobyt w lesie do zarządu właściwego koła łowieckiego, podając swoją dokładną lokalizację.  Ponadto,  przebywając w lesie od zmierzchu do świtu należy być widocznym, czyli nosić jaskrawe ubrania, pozostawiać włączone światło jako znak swojej obecności.  

8. jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie wyślij na adres: podanin@pila.lasy.gov.pl,  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu.  Podaj następujące dane:

 • imię i nazwisko zgłaszającego
 • telefon kontaktowy i adres e-mail
 • liczbę oraz daty nocy zaplanowanych w lesie
 • liczbę osób

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. 608 326 636;

WAŻNE: Zachęcamy, abyś wybierając się na nocleg w lesie w pojedynkę (lub w grupie poniżej 9 osób), choćby na jedną noc, przekazał nam mailem na adres podanin@pila.lasy.gov.pl krótką informację kiedy i w jakim miejscu będziesz nocować. Może się zdarzyć, że będziesz potrzebować naszej pomocy. Wiedząc gdzie przebywasz, łatwiej będziemy mogli Tobie pomóc.

 

Jeśli zanocowałaś/łeś już kiedyś lub planujesz aktywną przygodę na wybranych obszarach leśnych w ramach ogólnopolskiego Programu pt. ”Zanocuj w lesie”, prosimy Cię o poświęcenie 10 min na  wspomnienia i wypełnienie krótkiej ankiety, w której pytamy o Twoje doświadczenia, opinie i potrzeby. Zebrane informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny i ulepszania Programu.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą analizowane i przedstawiane zbiorczo

Link do ankiety http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl