Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Podanin

Administracyjnie Nadleśnictwo położone jest w województwach: wielkopolskim oraz małym fragmentem w województwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia terytorialnego wynosi ok. 633 km2. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w miejscowości Podanin, blisko trasy krajowej nr 11, w odległości 7 km od Chodzieży (wydzielenie leśne 95-h-00 leśnictwa Karczewnik).

Pod względem geograficznym cały obszar Nadleśnictwa leży w strefie Niżu Polskiego, w dorzeczu rzeki Odry, na terenie zlewni rzek Warty i Noteci. Najwyższym wzniesieniem na tym pagórkowatym terenie jest Gontyniec  (191,5 m n.p.m.).

 

Lokalizacja siedziby Nadleśnictwa
Podanin 65
64-800 Chodzież

Współrzędne:
Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych PL-1992: 36 1448.88, 56 6963.08
Współrzędne geograficzne WGS-84: 16.9371, 52.9502