Wydawca treści Wydawca treści

Zakup lasów i gruntów do zalesienia

Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin ogłasza zainteresowanie zakupem gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia.
 
W przypadku zainteresowania sprzedażą gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w Nadleśnictwie ofertę w formie elektronicznej na adres mail: podanin@pila.lasy.gov.pl
lub w formie pisemnej na adres:
Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież
 
Oferta powinna zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy - adres, telefon do kontaktu, ewentualnie - adres e-mail;
2) opis nieruchomości – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (miejscowość) oraz numeru księgi wieczystej;
3) wypis z rejestru gruntów z aktualnymi danymi;
4) zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w kierunku na zalesienie
5) propozycję ceny.
 
Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami nabywania gruntów dostępnymi na stornie BIP Nadleśnictwa:
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa lub pod numerem telefonu: (67) 282 98 97 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Nadleśnictwa, tj. od godz. 07:00 do godz. 15:00.