Wydawca treści Wydawca treści

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBSZARÓW LEŚNYCH WŁAŚCICIELOM RODZIN PSZCZELICH

Nadleśnictwo Podanin informuje, że udostępnia grunty zainteresowanym pszczelarzom w celu wystawienia pasiek pszczelich.

W celu postawienia pasieki na terenie Nadleśnictwa Podanin należy zwrócić się do Nadleśnictwa z pisemnym wnioskiem – wzór druku w załączeniu. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z właściwym leśniczym w celu skonsultowania i ustalenia miejsca postawienia pasieki. Wnioski można składać sekretariacie, pocztą tradycyjną lub przesłać na adres mailowy podanin@pila.lasy.gov.pl.

Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

- zaświadczenie o posiadaniu podstawowych kwalifikacji pszczelarskich lub zaświadczenie o przynależności do związku pszczelarskiego (kopia, skan),

- numer zgłoszenia działalności pszczelarskiej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania rodzin pszczelich,

- aktualne na czas przewozu pasieki świadectwo zdrowia rodzin pszczelich,

- rekomendacje miejscowych kół pszczelarskich.

 

Materiały do pobrania