Wydawca treści Wydawca treści

Taki dzień się zdarza raz (…) na 215 lat

To był słoneczny, wrześniowy dzień, jakich w tym roku było wiele, ale tylko raz w swojej długiej historii, brać leśna Nadleśnictwa Podanin mogła być świadkiem nadania jednostce Sztandaru.

         Podniosłość chwili, wspomnienia, wzruszenia, ale też spokój i radość towarzyszyły Gościom, organizatorom i uczestnikom uroczystości. W ten słoneczny, jeszcze letni dzień, tj. 20 września 2018 r. zarówno w kościele parafialnym (kazanie wygłosił o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości),  jak i podczas części oficjalnej, a także w kuluarach wybrzmiało wiele gratulacji, podziękowań oraz słów uznania za dotychczasową służbę polskim lasom. Uroczystość była więc doskonałym momentem na uhonorowanie pracy czynnych zawodowo leśników, poprzez wręczenie trzech Kordelasów Leśnika i trzech Cechówek.

215 lat działalności splatało się z trudnymi czasami walki o Niepodległą, od II do III Rzeczypospolitej. W walce tej udział brali leśnicy Nadleśnictwa Podanin, a jak zauważył w swoim przemówieniu Nadleśniczy Jacek Kulpiński, lasy ziemi chodzieskiej zawsze przyciągały ciekawe i nieprzeciętne osobowości. O Ich życiorysach, o bogatej historii możemy wyczytać z monografii pt. „Lasy i ludzie Nadleśnictwa Podanin”, opracowanej przez Pana Jerzego Tarkowskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru.

      Serdecznie dziękujemy za obecność blisko 200 zaproszonym Gościom, reprezentującym lokalne samorządy, kulturę, oświatę, duchowieństwo, emerytowanym nadleśniczym i pracownikom jubileuszowego Nadleśnictwa oraz leśnikom wszystkich Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - na czele z Panami Dyrektorami Sławomirem Kmiecikiem i Januszem Perkowskim - których obecność ubogaciła nasz jubileusz.

Obchodom towarzyszyła wystawa historyczna, ściśle związana z działalnością Nadleśnictwa Podanin. Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu Capelli Zamku Rydzyńskiego pt. „Muzyka lasem inspirowana”

      Atmosferę tamtego dnia, doskonale oddają słowa piosenki Zdzisławy Sośnickiej :

Taki dzień się zdarza raz
Tylko raz i więcej nie
Mocniej pachnie las
Dźwięcznej dzwoni śmiech
W takim dniu jak ten - jak ten!


A.D. 1803 – z historią na TY

Szanowni Państwo, z dumą i radością informujemy, że rok 2018 jest dla Nadleśnictwa Podanin rokiem jubileuszowym.

W uznaniu 215-letniego dorobku wielu pokoleń leśników, dzięki którym jedno z najstarszych nadleśnictw w Polsce, w dobrej kondycji funkcjonuje do dziś - na dzień 20 września 2018 r. zaplanowaliśmy historyczną uroczystość. W tym dniu, z inicjatywy Społecznego Komitetu Fundacyjnego, ważnym wydarzeniem będzie nadanie naszej jednostce Sztandaru.

A tak to się zaczęło..., rys historyczny w pigułce:

1. Czasy zaborów Polski – Praca u podstaw

Najstarszym znanym zapiskiem o leśnikach w Podaninie jest spis ludności z 1773 r., w którym wykazano gajowego. Do niedawna wydawało się, że oficjalne funkcjonowanie Królewskiego Nadleśnictwa Podanin rozpoczęło się z dniem 1.10.1828 r. - w czasach  Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu długoletniego Nadleśniczego – Jerzego Tarkowskiego, w odkrywanie kart historii wiadomo, że początek naszej historii to rok 1803 :

 

 

 

 

 

 

Poz. 14 - Uscz Neuendorff. (Nowa Wieś Ujska z siedzibą w Podaninie) – Rohr do Podanina.  Łącznie w 1803 r. w Obwodzie Nadnoteckim (Powiat Notecki) działało 16 urzędów (rewirów) leśnych  czyli nadleśnictw. Nadleśniczym został Carl Ludwig Rohr.
Pod koniec okresu zaborów powstaje Nadleśnictwo Margonin –Wieś. Siedziba urzędu mieściła się w pałacu Skórzewskich. To właśnie tutaj w 1772 r. wzięli ślub Józef Wybicki – autor polskiego hymnu narodowego i Kunegunda Drwęska. W latach 1905-1914 w pałacu funkcjonowała pruska Królewska Szkoła Leśna. Po I wojnie światowej, w roku 1921 władze polskie utworzyły pierwszą Państwową Szkołę dla Leśniczych, która szkoliła kadry leśne aż do wybuchu II wojny światowej.

2. Dwudziestolecie międzywojenne – Młoda Polska

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Państwową Szkołę dla Leśniczych w Margoninie ukończyło 1141 leśników, którzy podejmowali pracę w lasach całego kraju. Wówczas, niezależnie działające Nadleśnictwo Podanin stanowiło bogate tereny łowieckie, m.in. Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Pamiątką tych czasów jest kamień z 1936 r., zwany „Kamieniem Prezydenta”.

3. Okres powojenny – Współczesność

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. w skład nadleśnictw Podanin i Margonin-Wieś weszły lasy państwowe okresu przedwojennego oraz niepaństwowe lasy własności prywatnej.Obecne granice Nadleśnictwa Podanin ukształtowane zostały w roku 1978. Historycznym momentem było posadzenie pamiątkowego „Dębu Prezydenta”. Uroczystość miała miejsce dnia 3 września 2008 r., w dniu wizyty na naszych terenach  ostatniego Prezydenta  RP na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Darz Bór