Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Na terenie Nadleśnictwa Podanin aktualnie zatwierdzone są 4 strefy, obejmujące ochronę miejsca lęgowe ptaków. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref były:

dla bielika (leśnictwo Smogulec): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.04.2012 r, (znak sprawy WPN-II.6442.19.2012.EH),

dla bielika (leśnictwo Klotyldzin): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.10.2017 r, (znak sprawy WPN-II.6442.40.2017.AC),

dla bielika (leśnictwo Oleśniczka): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r, (znak sprawy WPN-II.6442.39.2017.AC),

dla bielika (leśnictwo Budzyń): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 08.06.2021r, (znak sprawy WPN-II.6442.15.2021.JM).

Wykaz stref ochrony na gruntach Nadleśnictwa Podanin

Lp.

Gatunek chroniony

Lokalizacja: gmina, obręb, leśnictwo

Strefa ochrony całorocznej

Strefa ochrony okresowej

Rok utworzenia

 1.

Bielik

Gołańcz

Margonin

Smogulec

12,79 ha

14,02 ha

2012

2.

Bielik

Margonin

Margonin

Klotyldzin

5,52 ha

33,85 ha

2017

3.

Bielik

Chodzież

Podanin

Oleśniczka

3,69 ha

14,42 ha

2017

4.

Bielik

Budzyń

Podanin

Budzyń

6,23 ha

36,86 ha

2021

Razem powierzchnia stref

28,23 ha

99,15 ha

-

 

MAJ POD SKRZYDŁAMI BIELIKÓW I BŁOTNIAKA

W ciągu dwóch tygodni, na terenie Nadleśnictwa Podanin, w ramach monitoringu i ochrony ptaków zaobrączkowano 4 młode bieliki (Haliaeetus albicilla), a dzięki wrażliwości prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu sąsiedniego Nadleśnictwa Szubin, podjęto próbę uratowania błotniaka stawowego (Circus aeruginosus).

      27 maja br., czworo młodych przedstawicieli polskiego króla przestworzy – orła bielika, zostało zaobrączkowanych przez ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów z Poznania. Ptasia młodzież jest wynikiem sukcesu lęgowego w dwóch gniazdach zlokalizowanych w lasach Nadleśnictwa Podanin. W każdym z gniazd, wykluła się para piskląt, tj. samiczka i samiec. Obrączkowanie, to kolejna udana akcja, która umożliwi śledzenie losów chronionego gatunku. Młode ptaki zostały w gnieździe zważone, zmierzone, a ich dobra kondycja  fizyczna na pewno jest wynikiem dobrostanu i obfitej bazy pokarmowej.

Jedna z par dorosłych osobników (rodziców) zajmuje najstarsze stanowisko lęgowe bielików w Wielkopolsce, znane od 1982 roku. W wyprowadzeniu lęgu nie przeszkodziła jej konieczność usunięcia drzew niebezpiecznych i powalonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, po ostatnim huraganie Eunice.

      Niestety bez sukcesu zakończyła się akcja ratowania błotniaka, przypadkowo znalezionego przez strażaka OSP Mieczkowo (gm. Kcynia), przy drodze w okolicach wsi Smogulec (gmina Gołańcz).
16 maja br., w godzinach popołudniowych, ptak przywieziony został do leśniczego Leśnictwa Smogulec, a jego stan sugerował, że uległ  wypadkowi komunikacyjnemu. Pracownik naszego nadleśnictwa niezwłocznie przetransportował ptaka do  Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu. Na miejscu lekarz wykonał RTG i wszystkie niezbędne badania. Okazało się, że „pacjent” miał złamanie kości kruczej i uszkodzenie mięśni piersiowych.
Błotniak był wychudzony i osłabiony, a urazy tak poważne, że niestety nie przeżył... .