Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Na terenie Nadleśnictwa Podanin aktualnie zatwierdzone są 4 strefy, obejmujące ochronę miejsca lęgowe ptaków. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref były:

dla bielika (leśnictwo Smogulec): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.04.2012 r, (znak sprawy WPN-II.6442.19.2012.EH),

dla bielika (leśnictwo Klotyldzin): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.10.2017 r, (znak sprawy WPN-II.6442.40.2017.AC),

dla bielika (leśnictwo Oleśniczka): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r, (znak sprawy WPN-II.6442.39.2017.AC),

dla bielika (leśnictwo Budzyń): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.10.2017 r, (znak sprawy WPN-II.6442.41.2017.AC).

Wykaz stref ochrony na gruntach Nadleśnictwa Podanin

Lp.

Gatunek chroniony

Lokalizacja: gmina, obręb, leśnictwo

Strefa ochrony całorocznej

Strefa ochrony okresowej

Rok utworzenia

 1.

Bielik

Gołańcz

Margonin

Smogulec

12,66 ha

14,13 ha

2001

2.

Bielik

Margonin

Margonin

Klotyldzin

5,73 ha

48,47 ha

2017

3.

Bielik

Chodzież

Podanin

Oleśniczka

3,63 ha

16,77 ha

2017

4.

Bielik

Budzyń

Podanin

Budzyń

5,69 ha

53,47 ha

2017

Razem powierzchnia stref

27,71 ha

132,84 ha

-