Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

UŻYTKOWANIE LASU

Planowana do pozyskania w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego na lata 2012-2021 miąższość grubizny netto (po doliczeniu 5% przyrostu w użytkach rębnych zaliczonych na etat) wynosi 908196 m3.

 • Największą powierzchnią manipulacyjną użytków rębnych zlokalizowana jest  w gospodarstwie przerębowo-zrębowym(GPZ) - 50,6%. Reszta użytków rębnych zlokalizowana jest w:
 • gospodarstwie specjalnym (S) –  4,3%,
 • gospodarstwie ochronnym (O) –  13,7%,
 • gospodarstwie zrębowym (GZ) – 27,8%,
 • gospodarstwie przebudowy (R) – 3,6%.

Największą powierzchnię cięć przedrębnych zajmują drzewostany z planowanymi trzebieżami późnymi – 77,5%;  trzebieże wczesne - to  19,6% a czyszczenie późne z pozyskaniem miąższości  – 2,9% powierzchni całego użytkowania przedrębnego. W Nadleśnictwie Podanin 919,46 ha gruntów zalesionych pozostawiono bez wskazań gospodarczych, w tym:

 • w obrębie Margonin  – 464,21 ha
 • w obrębie Podanin  – 455,25 ha

  

WIEK RĘBNOŚCI

Przyjęto następujące wieki rębności:

 • Db, Js - 120 lat
 • So, Md, Bk - 100 lat                    
 • Św, Brz, Ol, Gb, Ak - 80 lat      
 • Os, Olodr -  60 lat
 • Sob, Tp, Olsz – 40 lat