215-lecie Nadleśnictwa Podanin

To był słoneczny, wrześniowy dzień, jakich w tym roku było wiele, ale tylko raz w swojej długiej historii, brać leśna Nadleśnictwa Podanin mogła być świadkiem nadania jednostce Sztandaru.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Podanin jest samodzielną jednostką gospodarczą i organizacyjną w strukturze Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.