Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko starszego referenta w dziale administracyjno-gospodarczym

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko starszy referent w dziale administracyjno-gospodarczym znajduje się w materiaach do pobrania oraz na portalu internetowym pracuj.pl pod adresem www.pracuj.pl
Aplikację wraz z wymaganymi dokumentami i danymi kontaktowymi należy składać za pośrednictwem portalu do dnia 07 listopada 2021 roku.


Nabór na staż

Informacja o rozpoczęciu naboru absolwentów na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2020/2021 roku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów, odbędzie się nabór na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile absolwentów szkół średnich i wyższych.

Planowany termin rozpoczęcia stażu - 1 listopada 2021 roku.

Termin składania dokumentów - od 1 lipca 2021 roku do 17 września 2021 r.

Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż - 11 października 2021 roku.

 

Ogłoszenie o naborze na staż w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w 2021/2022 roku.


Praca

Istnieje możliwość złożenia CV poza procesem rekrutacyjnym  prowadzonym przez Nadleśnictwo Podanin oraz przesłania CV drogą elektroniczną na adres: podanin@pila.lasy.gov.pl

Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 roku).