Wydawca treści Wydawca treści

Praca

Istnieje możliwość złożenia CV poza procesem rekrutacyjnym  prowadzonym przez Nadleśnictwo Podanin oraz przesłania CV drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.podanin@pila.lasy.gov.pl

Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 9UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 roku).