Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz ekosystemów referencyjnych

W związku z opracowaniem Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-2031, które poprzedzone zostało  procesem konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych, Nadleśnictwo Podanin  zamieszcza w plikach do pobrania "Wykaz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Podanin" oraz "Mapę ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Podanin".

Ponadto Nadleśnictwo Podanin informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.