Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz ekosystemów referencyjnych

Nadleśnictwo Podanin informuje, że zakończył się proces konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych. Ostateczny "Wykaz ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Podanin 2019" oraz "Mapa ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Podanin 2019" są do pobrania w formie plików PDF.

Ponadto Nadleśnictwo Podanin informuje, że na wyznaczonych obszarach obumierające i złamane drzewa nie będą usuwane w przypadku braku zagrożenia dla zdrowotności sąsiednich lasów. W związku z powyższym powstanie potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się poza siecią dróg i ścieżek.