Wydawca treści Wydawca treści

Lasy pod naszą opieką

Grunty leśne Nadleśnictwa składają się z 67 kompleksów, wśród których wyróżniają się dwa główne o powierzchni powyżej 2000 ha. Kompleksy te zajmują 83,8% powierzchni gruntów leśnych.

Grunty będące w stanie posiadania nadleśnictwa znajdują się w 11 gminach w zasięgu 4 powiatów i na terenie miasta Chodzież. Jest to region rolniczo-leśny z niewielką funkcją przemysłową, charakteryzujący się średnim zaludnieniem. Powierzchnia ogólna zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi 632,83 km2. Lasy zajmują 19 190,29 ha. Lesistość wynosi 30,3%.