Wydawca treści Wydawca treści

Lasy pod naszą opieką

Grunty leśne Nadleśnictwa składają się z 74 kompleksów, wśród których wyróżniają się dwa główne o powierzchni powyżej 2000 ha. Kompleksy te zajmują 83,8% powierzchni gruntów leśnych. Ogólna lesistość Nadleśnictwa Podanin wynosi 30,1% i jest wyższa od średniej krajowej.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 18 360 ha i dzieli się na dwa obręby:

- obręb Margonin (9536 ha) z leśnictwami: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny, Piłka, Margonin, Klotyldzin;

- obręb Podanin (8824 ha) z leśnictwami: Oleśniczka, Strzelecki Gaj, Karczewnik, Budzyń, Drążki.