Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społecznosci

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).
Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społecznosci zamieszczono poniżej w pliku xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku pdf - do pobranaia.