Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 4.2 Lasy glebochronne

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).
Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 42 lasy glebochronne zamieszczono poniżej w pliku xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku pdf - do pobranaia.