Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 4.1 Lasy wodochronne

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).
Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 4.1 lasy wodochronne zamieszczono poniżej w pliku xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku pdf - do pobranaia.