Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).
Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 1.2 ostoje zagrożonych i ginacych gatunków zamieszczono poniżej w pliku xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku pdf - do pobranaia.