Wydarzenia Wydarzenia

VIII edycja konkurs „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”

Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin
ogłasza VIII edycję konkursu pod hasłem

Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły z terenu Nadleśnictwa Podanin do włączenia
się do akcji zbierania kasztanów i żołędzi.

Zebrane nasiona zostaną  przeznaczone na karmę do zimowego dokarmiania zwierząt wolnożyjących, na terenie naszego Nadleśnictwa.

1. Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenie się drogą mailową na adres podanin@pila.lasy.gov.pl do dnia 17 września 2019 roku włącznie.  W zgłoszeniu prosimy o podanie orientacyjnej liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie oraz imię, nazwisko i kontakt do koordynatora konkursu z ramienia szkoły.
2. Kasztany i żołędzie należy zbierać oddzielnie.
3. Odbiór oraz ważenie kasztanów i żołędzi zapewnia Nadleśnictwo Podanin, w dwóch turach:
  I tura –  od 24 września do 27 września 2019 roku,
  II tura – od 8 października do 11 października 2019 roku.
4. Szczegółowy grafik odbioru zostanie ustalony po zgłoszeniu się szkół do akcji.
5. Po zakończonym ważeniu i odbiorze nasion, koordynator konkursu w szkole przedstawi listę z wynikami w wersji elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym, w układzie wg. załącznika. Listę należy przesłać mailowo na wskazany adres w terminie do 4 października 2019 r. po I turze odbioru oraz do 16 października 2019 r.po II turze odbioru.
6. Szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe np. sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy. Minimalna wartość nagród dla szkół uczestniczących w konkursie to 500 zł. Łączna wartość wszystkich nagród tj. dla uczniów i szkół wynosi 40 000 zł.
7. Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie dostarczą we wskazanym terminie wykaz nagród odpowiadający kwocie brutto wskazanej przez nadleśnictwo - wynikającej z ilości zebranych kasztanów i żołędzi. Nadleśnictwo dokona weryfikacji przedstawionych list. Niedostarczenie wykazu spowoduje wybór nagród przez Nadleśnictwo.
8. Uczeń, który w danej szkole zbierze najwięcej kasztanów i żołędzi (łącznie) otrzyma nagrodę.
9. Uczestnicy akcji, którzy zbiorą minimum 20 kg otrzymają upominki.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, po zakończeniu II tury odbioru.
11 Wskazane terminy mogą ulec zmianie.
12. Osoby do kontaktu:
  Marzena Kryza (marzena.kryza@pila.lasy.gov.pl),
  Magdalena Przewoźniak (m.przewozniak@pila.lasy.gov.pl)

 

 

Przedsięwzięcie o charakterze publicznym pod nazwą: 

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie"

na terenie gmin: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin i Gołańcz, 

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.