Wydarzenia Wydarzenia

Szlakiem budek lęgowych - część pierwsza

W tym roku szkolnym Nadleśnictwo Podanin razem ze Szkołą Podstawową w Budzyniu rozpoczyna wspólne przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Szlakiem budek lęgowych”. Uczniowie należący do szkolnego koła LOP i kółka przyrodniczego wraz z zaprzyjaźnionym od 10 lat ze szkołą w Budzyniu ornitologiem - Panem Jerzym Dąbrowskim oraz z leśnikami będą obserwować ptaki w środowisku leśnym.

W tym celu 20 listopada 2014 roku Pan Jerzy Dąbrowski razem z leśnikiem wytyczyli w lesie w okolicach Budzynia szlak budek lęgowych na odcinku ponad 3 kilometrów. Budki (skrzynki lęgowe) zostały rozwieszone w odpowiedni sposób, w zróżnicowanych pod względem wieku i składu gatunkowego drzewostanach. Zawieszono 28 szt. budek typu A i A1, 10 szt. typu B oraz 4 szt. typu D. Łącznie 42 budki, które służyć będą za „dom" dla: sikor, kowalików, muchołówek, dudków, szpaków. Uczniowie ze szkolnego koła LOP wraz opiekunem Panią Elżbietą Kalkowską wezmą udział w spotkaniach z panem Jerzym Dąbrowskim, aby zanim pojawią się w budkach ptaki, poznać bliżej awifaunę leśną. Mamy nadzieję, że na pierwsze spotkanie z nowymi lokatorami budek nie będziemy musieli czekać aż do wiosny. Zawieszone późną jesienią budki często stanowią schronienia dla zimujących u nas ptaków.

Zapraszamy na kolejne relacje z „Szlaku budek lęgowych". Ciekawe jaki ptak pierwszy zasiedli jedną z nowych budek?