Wydarzenia Wydarzenia

Rejestracja drużyn do turnieju gry „Żywioły lasu”

Już ruszyła rejestracja drużyn do turnieju strategicznej gry planszowej „Żywioły lasu”. Wydarzenie promuje działania Lasów Państwowych związane z adaptacją lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z siedzibą w Warszawie przygotowało wydarzenie edukacyjne w formie turnieju gry.

Organizacja oraz promocja turnieju została zlecona Wykonawcy zewnętrznemu, którym jest firma El Padre Sp. z o.o. również z Warszawy.

Uczestnictwo 50 wybranych z terenu całego kraju Nadleśnictw, będzie polegało na udostępnieniu miejsca na potrzeby przeprowadzenia rozgrywek na etapie regionalnym. CKPŚ zapewnia i pokrywa koszty obsługi sędziowskiej, dyplomów i nagród (książki „Leśny survival", a w finale nagrody rzeczowe dla laureatów oraz ich szkół), jak również propagowanie tego wydarzenia.

Po stronie Nadleśnictw pozostaje wsparcie pracowników Wykonawcy oraz pomoc w promocji konkursu, poprzez przekazanie informacji do wybranych szkół i zamieszczenie ogłoszenia o turnieju na stronie internetowej.

Uruchomiona jest strona internetowa na której od dnia 15.04.2019 r. do 6.05.2019 r. odbywa się rekrutacja www.zywiolylasu.com.pl .

W jednym turnieju regionalnym, czyli w jednym Nadleśnictwie, może wziąć udział maksymalnie 12 drużyn. Rozgrywki nadzorować będą osoby dorosłe, występujące w roli sędziów (głównego i pomocniczego). W organizacji całego turnieju wezmą udział trzy pary sędziowskie, które od 13 maja do 7 czerwca będą przemierzać Polskę i odwiedzać zgłoszone do mistrzostw Nadleśnictwa.

      

Termin rozgrywek regionalnych w Nadleśnictwie Podanin ustalony został na dzień 22 maja 2019 r., i przeprowadzony zostanie w godzinach od 11:00 do 14:00.

Turniej finałowy odbędzie się w Warszawie 14 czerwca br. i weźmie w nim udział 8 najlepszych drużyn z całej Polski.

Osoba do kontaktu w Nadleśnictwie:

Marzena Kryza, tel. 608 326 636