Wydarzenia Wydarzenia

Jedno dziecko - jedno drzewo

Nadleśnictwo Podanin zaprasza każdego mieszkańca powiatu chodzieskiego, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w roku 2019.

Regulamin akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo”

I. Zasady ogólne.
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbędzie się akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo”, zwana dalej akcją.
Organizatorem akcji jest Nadleśnictwo Podanin, zwane dalej Organizatorem.
Współorganizatorem akcji są Przedszkole Samorządowe w Margoninie oraz Niepubliczne Przedszkole nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” w Chodzieży.
Grunty przeznaczone do posadzenia drzew udostępniają właściwe ze względu na miejsce położenia Przedszkola.
Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości posadzenia drzew przez rodziców chcących upamiętnić narodziny swoich dzieci - urodzonych w roku 2019 roku.  

II. Warunki udziału w akcji.
W akcji może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego, który pragnie upamiętnić swoje dziecko urodzone w roku 2019.
Osoba zgłaszająca udział w akcji jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka.
Wyrażenie zgody na nagrywanie, robienie zdjęć oraz publikowanie ich w ramach relacji i sprawozdań z akcji.
Zatwierdzenie Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Terminy, miejsca i program akcji.
Akcja odbędzie się w dwóch terminach:
22 października 2019 roku o godz. 14:00, na placu przy Przedszkolu Samorządowym w Margoninie, ul. Poznańska 10, 64-830 Margonin
oraz
23 października 2019 roku o godz. 15:00, na placu przy Niepublicznym Przedszkolu nr 4 w Chodzieży, ul. Łąkowa 2, 64-800 Chodzież
Przywitanie uczestników i zaproszonych gości;
- wydawanie sadzonek uczestnikom i umieszczenie na drzewkach okolicznościowych  tabliczek / zawieszek,
- sadzenie drzewek przez rodziców lub opiekunów prawnych, w miejscu wskazanym przez leśników.
Pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie uczestników.

Kontakt w sprawie akcji "Jedno drzewo - jedno dziecko": Pani Marzena Kryza oraz Pani Ewa Gallas pod numerem telefonu: 67 282 98 97.