Aktualności Aktualności

CIĘCIA SANITARNE PO LIPCOWYM GRADOBICIU

Nawałnica z 2020 r., tj. fala burz, ulewnego deszczu i silnego gradobicia przetoczyła się przez tereny miejskie Chodzieży, u podnóża Wzgórza Gontyniec oraz przez tereny leśne leśnictw Karczewnik i Oleśniczka. W konsekwencji stała się powodem zamierania sosen m.in. wzdłuż drogi krajowej K 11.

Drzewa ucierpiały poprzez wyłamanie krótkopędów, zniszczenie wiosennych przyrostów i aparatu asymilacyjnego oraz silne zredukowanie masy liściowej. Rodzaj i skala postępujących uszkodzeń zostały na gruncie ocenione przez specjalistów z Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku.

Niestety, dziś wiemy, że niektóre z nich obumarły, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ww. nieruchomości leśnych oraz nieruchomości z nimi graniczących, nadleśnictwo podjęło decyzję o wykonaniu czynności gospodarczych, polegających na usunięciu niebezpiecznych drzew. Poprzez wykonanie takich cięć, stoimy na straży stanu sanitarnego całego lasu, bowiem osłabione rośliny były i są dodatkowo narażone na brak wody, szkodliwe owady i działanie chorobotwórczych grzybów, a zaniechanie cięć sanitarnych spowodować może efekt domina.

Las wzdłuż K11 nie zostanie wycięty niczym zrąb zupełny, a leśny krajobraz nie zniknie, tylko się zmieni. W miejscu litego boru sosnowego, pojawią się bardziej urozmaicone lasy mieszane. Skąd się tam wezmą? Wytniemy we wskazanej lokalizacji tylko drzewa obumarłe i chore, a już rosnące w dolnym piętrze lasu młode buki i dęby w naturalny sposób wypełnią powstałe luki.

Planowane prace przeprowadzone zostaną w dniach 27.01. – 29.01.2021 r.,

w godzinach 08:00 – 15:00.

Nad bezpieczeństwem użytkowników drogi krajowej K11, na odcinku pomiędzy stacją paliw Orlen,a zjazdem na ul. Gajową w Chodzieży, czuwać będą pracownicy Nadleśnictwa Podanin oraz Policja.

Teren objęty zabiegiem oznaczony zostanie tablicami informującymi o czasowym zakazie wstępu do lasu oraz taśmami ostrzegawczymi. Mieszkańcy ulic Gajowa, Łukasiewicza oraz okolic zostaną poinformowani o alternatywnych drogach dojazdu do swoich posesji.

Ze względów bezpieczeństwa, przez cały okres wykonywania prac – również po godzinie 15:00 – prosimy o niekorzystanie ze ścieżek przebiegających przez teren leśny.

Dla zobrazowania skali zamierania drzew, w załączeniu udostępniamy zdjęcia wykonane latem 2020 r. podczas lotu samolotem nad ww. obszarem. Rudy kolor koron drzew to uszkodzone fragmenty lasów.

Dla miłośników przyrody, proponujemy ciekawy filmik pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ES3C6Vpg_mU&feature=emb_logo