Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Miejsca Postoju Pojazdów

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

1.        Regulamin miejsca postoju pojazdów (MPP) określa warunki korzystania
z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Podanin.

2.        Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3.        Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4.        Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające
z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.

5.        Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 5 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U. z 2020 r., poz. 110].

6.        W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U. z 2020 r., poz. 110].

7.        Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8.        Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wypadków na osobie lub w mieniu jakie mogą powstać u osób korzystających z miejsca postoju pojazdów oraz za szkody powstałe na skutek pożaru lasu, wiatrołomów, wywrotów drzew, oraz oddziaływania flory i fauny leśnej.

9.        Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

a.  wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b.  mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 

c.  zaśmiecania terenu,
 

d. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom  z miejsca postoju,
 

e.  pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,
 

f.   puszczania luzem zwierząt domowych,
 

g.  rozstawiania namiotów,
 

h. pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ],
 

k. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem

10.      Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca  postoju.

11.      Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura Nadleśnictwa Podanin,  tel. 67 282 98 97.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin