Lista aktualności Lista aktualności

Ile kosztują śmieci?

W Nadleśnictwie Podanin 500 zł. Tyle wynosi grzywna za wyrzucenie śmieci w lesie.

Naszym Strażnikom Leśnym udało się znaleźć sprawcę takiego wykroczenia, któremu został wręczony  mandat. Przypominamy, iż zgodnie z art. 162 ust. 1 Kodeksu wykroczeń, kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,  podlega karze grzywny albo karze nagany.

Śmieci w lesie to problem nie tylko ekologiczny, ale również społeczny. Lasy są często traktowane najzwyczajniej jako wysypisko śmieci. Zachęcamy wszystkich użytkowników lasu do dbania o nasze środowisko i negowanie takich zachowań.