Wydarzenia Wydarzenia

Krajowa narada sekretarzy gościnnie w Nadleśnictwie Podanin

Krajowa narada sekretarzy gościnnie w Nadleśnictwie Podanin

W dniu 5 lipca 2017 r. Nadleśnictwo Podanin gościło uczestników krajowej narady sekretarzy. Narada dotyczyła  budowy  budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Wybór miejsca spotkania, nie był przypadkowy. Nadleśnictwo Podanin posiada nowo wybudowaną kancelarię z wykorzystaniem materiałów  naturalnych. Budynek został wzniesiony w tzw. technologii STEICO  wykorzystującej do budowy drewno - od elementów konstrukcyjnych po docieplenie.

W naradzie udział wzięli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz zainteresowanych Nadleśnictw.