Ogłoszenia Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz wyposażenia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Podanin
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz
wyposażenia

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2021 r. o godz. 10.00 w labiryncie wiedzy przyrodniczej zlokalizowanym przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin – Podanin 65, 64-800 Chodzież.
 

Treść ogłoszenia wraz z załcznikami w materiałach do pobrania.