Ogłoszenia Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin, działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275), art. 70
1 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1025) oraz Zarządzenia Nr 15/17
Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 23 marca 2017 r. ze zmianami; ogłasza
przetarg
ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów
Państwowych – Nadleśnictwa Podanin.

 

Przetarg odbędzie się 08.10.2021 r., o godzinie 10.00, w labiryncie wiedzy przyrodniczej
przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież, w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna w materiałah do pobrania.