Wydawca treści Wydawca treści

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).
Wykaz lasów zakwalifikowanych do grupy HCVF 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy zamieszczono poniżej w pliku xlsx oraz mapę tej grupy lasów w pliku pdf - do pobranaia.