Aktualności Aktualności

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

OGŁOSZENIE
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież, ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pozostających w zarządzie
Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Podanin.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w materiałach do pobrania