Aktualności Aktualności

Manewry strażackie na terenach leśnych Nadleśnictwa Podanin w Gminie Gołańcz

Manewry strażackie na terenach leśnych Nadleśnictwa Podanin w Gminie Gołańcz.

W dniu 12 czerwca 2024 r.  Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zorganizowała ćwiczenia strażackie na terenach leśnych Nadleśnictwa Podanin w gminie Gołańcz. Tematem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności współdziałania Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Służby Leśnej podczas gaszenia pożarów na terenach leśnych oraz dostarczania wody na duże odległości przy pożarach a także poruszanie się samochodami pożarniczymi w różnych warunkach terenowych.

Na terenie Nadleśnictwa Podanin w leśnictwie Jaktorówko w oddz. 221 L-ctwo ok. godz. 15:00 upozorowano pożar na terenie leśnym. Ćwiczenia maiły charakter niezapowiedziany.  Na miejsce przybyły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Gołańcz, wozy bojowe z JRG w Wągrowcu oraz Służba Leśna Nadleśnictwa Podanin. W działania został również zaangażowany samolot gaśniczy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, który wykonał jeden zrzut wody.   

Celami głównymi ćwiczeń:

  1. Było sprawdzenie gotowości bojowych ochotniczych straży pożarnych z terenów gminy Gołańcz i JRG z Wągrowca.
  2. Sprawdzenie orientacji jednostek straży pożarnych w terenie leśnym.
  3. Współpraca Straży Pożarnych ze Służbą Leśną Nadleśnictwa Podanin   

Straż Pożarna przetestowała również zorganizowane zbudowania magistrali wężowej, przez którą podawano wodę na odległość ok. 900 metrów z punktu czerpania wody w lesie do bufora - sztucznego zbiornika wodnego o pojemności 13 tys. litrów, z którego wodę czerpały samochody gaśnicze biorące udział w akcji. Na zakończenie ćwiczeń Nadleśnictwo Podanin zorganizowało posiłek regeneracyjny dla ćwiczących. Ćwiczenia wizytował Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Robert Torz. Obserwujący ćwiczenia Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu Jacek Rochowiak oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Jacek Kulpiński, pozytywnie podsumowali całość ćwiczeń, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w lesie oraz skuteczność wspólnych działań straży pożarnej i służby leśnej.