Aktualności Aktualności

Historia

Cała powierzchnia lasów Nadleśnictwa Podanin administrowana jest przez 11 leśnictw, w tym na Obrębie Margonin przez: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny, Piłka, Margonin i Klotyldzin, a na Obrębie Podanin: Oleśniczkę, Karczewnik, Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

Nadleśnictwo posiada jeden obwód łowiecki w ramach Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych nr 51 udostępniany myśliwym zagranicznym i krajowym.
Poza tym Nadleśnictwo prowadzi Szkółkę leśną w Margoninie. Na terenie nadleśnictwa występuje znaczna ilość czystych jezior, z których jeziora o powierzchni powyżej 1 ha zajmują łącznie obszar ponad 620 ha.
W lasach Nadleśnictwa Podanin przeważają drzewostany sosnowe z udziałem dęba, brzozy i świerka. Szczególnie piękne są buczyny w leśnictwie Karczewnik, pokrywające wzniesienia moreny czołowej Wysoczyzny Chodzieskiej na powierzchni 186 ha ze szczytem Gontyniec (191,5 m. n.p.m.). Stanowią one jeden z najpiękniejszych krajobrazów „Szwajcarii Chodzieskiej". Działalność gospodarcza nadleśnictwa skupia się przede wszystkim na wzmacnianiu biologicznej odporności lasów, które w 30% powstały na gruntach porolnych i w przeszłości ucierpiały ze względu na śniegołomy oraz gradację brudnicy mniszki. Istotnym zadaniem w Nadleśnictwie Podanin jest ochrona przed zwierzyną, szkodnikami owadzimi, szkodliwymi grzybami i pożarami (szczególnie przy szlakach komunikacyjnych) oraz udostępnianie terenów leśnych miejscowemu społeczeństwu.